Samtykke erklæring​ samt forretningsbetingelser

​**Forretningsbetingelser*


Du kan frit afmelde din tid indtil 24 timer før aftalen på online booking, mail britt@byensvelvaere.dk, eller telefon/sms 60608647

Modtages afbud senere end 24 timer før aftalen, opkræves fuld pris for aftalen.

*Persondatapolitik - Oplysninger om min behandling af personoplysninger jeg indsamler om dig*

1. JEG er den dataansvarlige – hvordan kontakter du MIG?
Britt Hammerbak, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Britt Hammerbak
Borgerdydsvej 7, 3550 Slangerup
CVR 30034228
Telefon: 60608647
Mail: britt@byensvelvaere.dk

www.byensvelvaere.dk

Hvem er mine databehandlerere - hvordan kontakter du dem?

Databehandler
Mango Apps ApS
Strandlodsvej 44, 3. sal
2300 København S
CVR: 35642536
Kontakt: kontakt@terapeutbooking.dk

og

Visma E-conomic A/S

Langebrogade 1

1411 København K

CVR: 29403473

privacy@e-conomic.com

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Jeg registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre mine behandlinger.
Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler jeg også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at jeg har indhentet samtykket.
Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker min behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af mine behandlinger af dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.

3. Kategorier af personoplysninger
Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Jeg videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Ved behandlinger via forsikringsselskab eller indberetning til Sygeforsikring Danmark (kun akupunktur) behandler jeg også dit Cpr. nr. og sender til 3. person.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Jeg vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Jeg vil opbevare dine oplysninger 5 år fra dit sidste besøg i klinikken. Dog kan jeg oplyse dig om, at jeg vil lægge vægt på hvor længe jeg har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels forhold til lovgivningskrav, når jeg skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

7. Retten til at trække samtykke tilbage
Jeg kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af mine behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til mine behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Følg Byens Velvære på Facebook​

​På vores facebookside kan du holde dig opdateret med åbningstider, tilbud, billeder, andre nyheder fra klinikken og meget mere.

"Jeg får massage hos Britt og kan varmt anbefale hende. Britt er udover at være en fantastisk og dygtig massør en varm og hjertelig person. Hun tager godt fat, men lytter til hvis det bliver for meget. Jeg er så glad for at have fundet Britt 😊​"

​★★★★★

- Gry Jensen

​Byens Velvære

Borgedydsvej 7
​3550 Slangerup

​Telefon:  60 60 86 47

E-mail: britt@byensvelvaere.dk 

CVR: 30034228

★★★★★

​​Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af 9 anmeldelser på ​Facebook